لنیارد و جاذب انرژی

از ویا فراتا گرفته تا غارنوردی، لنیارد یکی از نیازهای اساسی است. Petzl با تکیه به تجربه ای که در زمینه PPE کسب کرده است گستره وسیعی از انواع لنیاردها را ارائه می‌دهد که ملزومات هر یک از کاربردها را به طور دقیق و کامل فراهم می‌کند.

برای استقرار حین کار یا به عنوان یک جاذب انرژی که در صورت سقوط نیروی منتقل شده به کاربر را محدود می‌کند. Petzl برای تمام کاربری‌ها لنیارد مناسب را ارائه می‌دهد.

محصولات
Petzl ABSORBICA
لنیارد جاذب انرژی
 جذب انرژی از طريق شكافته شدن دوخت جذب انرژی از طریق شکافته شدن دوخت، قابل ترکیب با لنیارد JANE جهت تبدیل به لنیارد جاذب انرژی.
Petzl PROGRESS ADJUST
لنیارد قابل تنظیم پیشروی دو بازو
 لنیارد پیشروی قابل تنظیم جهت اتصال مستمر برای تمامی انواع پیشروی (صعود با طناب، حرکت روی لایف لاین و...) اتصال دهنده ها برای سهولت اتصال، در موقعیت م
Petzl LEZARD
لنیارد هلیکوپتر
این لنیارد برای نجات با هلیکوپتر در ارتفاعات بالا طراحی شده است.این لنیارد مراحل جدا شدن و متصل شدن را با کمک بازوی قابل تنظیم خود ایمن می سازد.بازوی
Petzl GRILLON MGO
لنیارد رگلاژی
• لنيارد با سیستم تنظیم مناسب جهت استقرار دقيق حین کار • قابل استفاده در وضعيت یک طرفه بر روی حلقه اتصال شكمی هارنس برای توزيع بار بين كمربند و ح
Petzl GRILLON HOOK
لنیارد رگلاژی
• لنيارد با سیستم تنظیم مناسب جهت استقرار دقيق حین کار • امکان استفاده از وضعيت دو طرفه بر روی نقاط اتصال جانبی هارنس جهت توزيع بار روی كمربند (ت
Petzl GRILLON
لنیارد رگلاژی
• لنيارد با سیستم تنظیم مناسب جهت استقرار دقيق حین کار • امكان استفاده از لنیارد به دو روش: - وضعيت دو طرفه بر روی نقاط اتصال جانبی هارنس برای
Petzl ZILLON
لنیارد
Petzl PROGRESS
لنیارد دو شاخه دینامیک
Petzl JANE MGO
لنیارد دینامیک
Petzl ABSORBICA Y MGO
لنیاردجاذب انرژی دو شاخه
لنیارد جاذب انرژی دو بازو طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه های میانی وسازه ها • جذب انرژی سقوط از طريق شكافته شدن كوک های ويژ
Petzl ASAP SORBER 20cm
لنیارد جاذب انرژی
Petzl JANE
لنیارد دینامیک
لنیارد غیر قابل تنظیم از طناب دینامیک • قابل تركيب با جاذب انرژی ‏ABSORBICA‏ برای ايجاد لنیاردهای جاذب انرژی ‏«I» يا ‏«Y»‏ با حداکثر طول ‏دو متر <
Petzl ABSORBICA Y
لنیارد جاذب انرژی دو شاخه
لنیارد جاذب انرژی دو بازو طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه های میانی وسازه ها • جذب انرژی سقوط از طريق شكافته شدن كوک های ويژ
Petzl ABSORBICA
لنیارد جاذب انرژی
جذب انرژی از طریق شکافته شدن دوخت • قابل تركيب با لنیارد ‏JANE‏ برای ايجاد لنيارد جاذب انرژی با حداكثر طول دو متر • تجهيز دو انتهای جاذب انرژی
Petzl ABSORBICA I
لنیارد جاذب انرژی
لنیارد جاذب انرژی تک بازو • طراحی شده جهت حمایت بر روی لايف لاين (طناب يا کابل)‏ • جذب انرژی سقوط از طريق شكافته شدن كوک های ويژه‏ • كيف ت