لنیارد و جاذب انرژی

از ویا فراتا گرفته تا غارنوردی، لنیارد یکی از نیازهای اساسی است. Petzl با تکیه به تجربه ای که در زمینه PPE کسب کرده است گستره وسیعی از انواع لنیاردها را ارائه می‌دهد که ملزومات هر یک از کاربردها را به طور دقیق و کامل فراهم می‌کند.

برای استقرار حین کار یا به عنوان یک جاذب انرژی که در صورت سقوط نیروی منتقل شده به کاربر را محدود می‌کند. Petzl برای تمام کاربری‌ها لنیارد مناسب را ارائه می‌دهد.

محصولات
Beal DYNA PRO AIR V HOO
لنیارد جاذب انرژی دو شاخه
   
Beal MOBIL LANYARD
لنیارد جاذب انرژی
  لنیارد با 2 نقطه اتصال. لنیارد متحرک برای کار با ابزار توقف سقوط متحرک MONITOR استاندارد سازی شده است و امکان قرار گرفتن آن دور از کارب