قرقره

 

 

ابزارهایی برای انواع سیستم‌ها: از پیمایش یخچال‌ها گرفته تا صعودهای چند روزه بر روی دیواره‌ها و یا ایجاد Tyrolean traverse میان درختان، Petzl برای هر کاری قرقره مناسب را ارائه می‌دهد.

قرقره ها برای بالاکشی تجهيزات یا بالا بردن یا جابجايی افراد در زمان نجات مورد استفاده قرار ‏می گیرند. بعضی از آنها می‌توانند با گیره‌های طناب ترکیب شده و مانور‌ها را ساده تر نمایند. برخی دیگر امکان حرکت طولی روی طناب یا کابل را فراهم می‌سازند.

محصولات
Edelweiss ROTOR
قرقره