بیل برف
محصولات
Pieps SHOVEL C
بیل برف
 1.    عملکرد چکش نجات 2.    حالت کج بیل 3.    جای پای ضد سر خوردن 4.    جلوگیری از پارگی 5.    قسمت مرکزی محکم 6.    دارای در باز
Pieps SHOVEL PRO PLUS
بیل برف
 1.   دسته T شکل با مقطع بیضی شکل هنگام بیل زدن هرگز پیچ نمی‌خورد. 2.   با پوشش Rip Stop برای سر نخوردن دست. 3.   تیغه و دسته با قفلی سریع بدو
Pieps SHOVEL RACER
بیل برف
Pieps SHOVEL PRO
بیل برف