کارابین

تمامی کارابین‌های Petzl با سیستم Keylock مجهز شده اند. این کارابین‌ها در شکل‌ها، اندازه ها و سیستم‌های قفل متنوع موجود هستند تا بتوانند نیازهای مختلفی را برطرف گردانند. سطح بالای کیفیت و ساخت کارابین‌های Petzl تنها با در دست گرفتن آنها قابل تشخیص است.

محصولات
Edelweiss JET
کارابین پیچ
 
Edelweiss TOP
اسلینگ کامل
 
Edelweiss LINK
کارابین پیچ
Edelweiss GUARD-O
کارابین پیچ
Edelweiss GUARD
کارابین پیچ