قرقره دوتایی بلبرینگی
Petzl Gemini

قرقره پروسیک دوتایی
قرقره دوتایی GEMINI مجهز به یک نقطه اتصال کمکی برای استفاده در سیستم های بالاکشی فنی
سازگاری قطر طناب: تک رشته 7 تا 11 میلی متر، کارایی: %91، وزن: 135 گرم

مشخصات عمومی

  • نوع :
  • وزن :

مشخصات فنی

  • قطر طناب :
  • طول طناب :
  • تعداد طناب :