هارنس رگلاژی
Petzl ADJAMA

هارنس سنگ نوردی و كوه نوردی آقایان با حلقه های قابل تنظیم پا
به دلیل تنظیم آسان حلقه های پا، اين هارنس برای یخ نوردی و كوه نوردی آقایان، انتخابی عالی است.‏ حلقه های تجهیزات كم حجم و انعطاف پذیر پشتی از ایجاد مزاحمت روی كمر هنگام قرار گرفتن کوله بر ‏پشت صعود کننده جلوگیری می نمايد.‏
سایز S = وزن: 420 گرم، دور کمر: 70 - 81 سانتی متر، حلقه پا: 47 - 57 سانتی متر
سایز M = وزن: 435 گرم، دور کمر: 76 - 90 سانتی متر، حلقه پا: 52 - 62 سانتی متر
سایز L = وزن: 460 گرم، دور کمر: 85 - 100 سانتی متر، حلقه پا: 57 - 67 سانتی متر