هارنس رگلاژی
Petzl PANDION

هارنس ساده قابل تنظيم با حلقه ابزار
هارنسی مناسب برای صعود، پیمایش یخچال و یا مسابقات ماجراجویانه.
همچنین مناسب برای سنگ نوردان تازه کار.
وزن: 400 گرم، دور کمر: 60 - 101 سانتی متر، حلقه پا: < 67 سانتی متر