هارنس سینه دار
Petzl SIMBA

هارنس يكسره قابل تنظيم برای كودكان با وزن كمتر از 40 كيلو گرم
به دلیل عدم امکان بستن کمربند در کودکان به دلیل کامل نبودن رشد لگن، استفاده از هارنس یکسره برای حفظ ‏ایمنی ضروری است.‏
وزن: 390 گرم، حلقه پا: < 51 سانتی متر، دور سینه: 35 - 60 سانتی متر