هارنس
Petzl SELENA

هارنس سنگ نوردی بانوان با حلقه پا های کشی
هارنس SELENA، مدل زنانه هارنس ‏SAMA‏ بوده و دارای کلیه ویژگی های هارنس های ‏Petzl‏ از جمله راحتی و ‏اندازه مناسب با توجه به وضعیت فیزیکی بانوان می باشد.
سایز XS = وزن: 320 گرم، دور کمر: 58 - 69 سانتی متر، حلقه پا: 43 - 48 سانتی متر
سایز S = وزن: 360 گرم، دور کمر: 60 - 71 سانتی متر، حلقه پا: 47 - 52 سانتی متر
سایز M = وزن: 385 گرم، دور کمر: 67 - 81 سانتی متر، حلقه پا: 52 - 59 سانتی متر
سایز L = وزن: 405 گرم، دور کمر: 74 - 89 سانتی متر، حلقه پا: 57 - 64 سانتی متر