قرقره دو تایی ویژه کابل و طناب
Petzl TANDEM CABLE

قرقره دوتایی برای استفاده با طناب و کابل
TANDEM CABLE برای حرکت روان و راحت بر روی تیرول طنابی یا کابلی طراحی شده است.
سازگاری قطر طناب/کابل: تک رشته طناب ≤ 13 میلی متر، تک رشته کابل ≤ 12 میلی متر، کارایی: %71، وزن: 258 گرم

مشخصات عمومی

  • نوع :
  • وزن :

مشخصات فنی

  • قطر طناب :
  • طول طناب :
  • تعداد طناب :