قرقره
Petzl TANDEM

قرقره دوتایی برای استفاده با طناب
TANDEM برای حرکت روان و راحت بر روی تیرول طنابی طراحی شده است.
سازگاری قطر طناب: تک رشته ≤ 13 میلی متر، کارایی: %71، وزن: 195 گرم

مشخصات عمومی

  • نوع :
  • وزن :

مشخصات فنی

  • قطر طناب :
  • طول طناب :
  • تعداد طناب :