کارابین اتوماتیک بیضی
Petzl OK TRIACT

كارابين قفل شونده بیضی شکل
بسياری از قرقره ها برای عملكرد مناسب به كارابينی بيضی شكل نياز دارند. كارابين ‏OK‏ به طور خاص برای اين منظور طراحی شده است.‏ همچنين، اين كارابين در زمان حمايت كاربرد بسياری دارد.‏
قدرت = محور اصلی: 24kN، دهانه باز: 7kN، محور فرعی: 10kN مدل (M33 SL) و محور فرعی: 8kN مدل (M33 TL)
موجود با دو مدل سیستم قفل:
-  SCREW-LOCK، وزن: 75 گرم
- TRIACT-LOCK، وزن: 77 گرم