کارابین اتوماتیک نیم دایره
Petzl OMNI TRIACT

کارابین نیم دایره برای بستن هارنس
کارابین نیم دایره ‏OMNI‏ برای بستن هارنس هایی استفاده می شود که دارای دو نقطه اتصال بوده و باید به وسیله یک اتصال دهنده به ‏یکدیگر متصل شوند.‏ این کارابین دارای حداقل قدرت 15kN در تمامی جهات می باشد.
قدرت = محور اصلی: 20kN، دهانه باز: 7kN، محور فرعی: 15kN
موجود با دو مدل سیستم قفل:
- SCREW-LOCK، وزن: 86 گرم
- TRIACT-LOCK، وزن: 92 گرم