تبر یخ
Petzl QUARK

تبر یخ برای کوه نوردی فنی و یخ نوردی
QUARK تبر یخی چند منظوره طراحی شده برای کوه نوردی فنی و یخ نوردی. امکان استفاده از این تبر در هر نوع یخ، به کمک تیغه قابل تعویض و ساختار چند قسمتی آن. کاربرد QUARK بسیار راحت است، طراحی متوازن آن امکان قرار گیری مستحکم تیغه ICE را بر روی هر نوع یخ تضمین می کند. ضربه زدن با این تبر به خاطر فاصله تیغه تا دسته و زاویه آن بسیار راحت و موثر است. گیره های GRIPREST و TRIGREST برای صعود های leashless (تبر بدون تسمه) امکان دست گیری قدرتمند و راحت تبر را  می دهند.
تیغه ICE (نوع T)، نوع بدنه T، وزن: 550 گرم