کلنگ
Petzl SUMMIT

کلنگ كوه نوردی كلاسيک با طراحی مدرن
SUMMIT برای فعالیت های نوین در کوه نوردی کلاسیک طراحی شده است. اين محصول كه نتيجه تخصص و کسب تجربه‏ سال های گذشته می باشد، رويكرد فنی جديدی در اين دسته از کلنگ ها محسوب می شود.‏ بدنه خميده فاصله مناسبی جهت صعود از سطوح يخی و شيب دار ایجاد می نمايد. تیغه فولادی فورج شده، حداقل وزن و حداكثر كارايی این کلنگ را  تضمين می نمايد.‏
بدنه: نوع B