هارنس رگلاژی تلفیقی
Petzl AVAO BOD CROLL FAST

 - ساخته شده برای راحتی:

ساختارX  شکل پشت هارنس جهت تقسیم وزن و

کاهش نقاط فشار بر پشت کاربر در معلق ماندن های

طولانی

 - کمربند و حلقه های پا پهن از جنس نیمه سخت

و فوم سوراخ دار جهت حمايت عالی كاربر و ايجاد

حداکثر احساس راحتی و تهویه حین كار در حالت

تعلیق،

 - به منظور كاهش سايیدگی در ناح ه گردن، تسمه

های شانه فوم دار با فاصله زياد از يكديگر قرار

گرفته اند. انتقال وزن به تسمه های شانه در صورت

بارگذاری روی كمربند جهت توزیع یکسان نیرو در تمام

بدن

 - نقاط اتصال طرفین حلقه شکمی جهت اتصال

به هارنس برای راحتی بسیار زیاد PODIUM صندلی

در معلق ماندن های طولانی

 • سیستم تنظیم کاربردی:

- کمربند و تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار  DoubleBack

جهت تنظیم سریع و آسان

- حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیک FAST

جهت باز و بسته کردن سریع، بدون نیاز به تنظیم

مجدد، حتی در زمان در دست داشتن دستکش

 - حلقه های جانبی کمربند با امکان خم شدن جهت

جلوگیری از گیر کردن اتفاقی به موانع

دسته بندی و حمل راحت تجهیزات:

 - شش حلقه تجهیزات با پوشش محافظ ي

- چهار گیره نگهدارنده ابزار CARITOOL

 - دو شیار ويژه اتصال کیسه حمل ابزار TOOLBAG

 • آسیب کمتر هارنس به بدن در وضعیت معلق از

پشت:

 - در صورت سقوط کاربر روی حلقه پشتی هارنس،

وزن کاربر به حلقه های پا منتقل می گردد و به او این

امکان را می دهد تا زمان بیشتری را تا رسیدن تیم

نجات در این وضعیت بصورت معلق تحمل نماید.

هارنس آواو باد کرول فست