هارنس رگلاژی
Petzl AVAO SIT

ساخته شده برای راحتی:

- کمربند و حلقه های پا پهن از جنس نيمه سخت و

فوم سوراخ دار جهت حمايت عالی كاربر و ايجاد حداکثر

احساس راحتی و تهویه حین كار در حالت تعلیق،

سیستم تنظیم کاربردی:

 - کمربند مجهز به سگک های خودکار DoubleBack  

جهت تنظیم سریع و آسان

- موجود در مدل های با حلقه های پا مجهز به سگک F AST

یا اتوماتيک DoubleBack جهت باز و بسته

کردن سریع، بدون نیاز به تنظیم مجدد ، حتی در زمان در

دست داشتن دستکش

- حلقه های جانبی کمربند با امکان خم شدن جهت

جلوگیری از گیر کردن اتفاقی به موانع

دسته بندی و حمل راحت تجهیزات:

- شش حلقه تجهيزات با پوشش محافظ

- چهار گیره نگهدارنده ابزار CARITOOL

- دو شیار ويژه اتصال کیسه حمل ابزار TOOLBAG

حلقه اتصال پشتی موجود روی كمربند برای اتصال

مدل ( T OP لينارد جلوگیری از سقوط يا هارنس سينه

جدید یا قدیمی( جهت ترکیب و تبدیل به یک هارنس

توقف سقوط.