سفره نجات مثلثی
Petzl PITAGOR

• سهولت در پوشیدن به دلیل وجود تسمه های شانه
• امكان تنظیم سریع و آسان روی بدن مصدوم توسط
 سگک های خودكارDoubleBack
 • استاندارد: CE EN 1497, EN1498
• وزن: 1290 گرم