ابزار توقف سقوط متحرک
Petzl ASAP LOCK

• حفاظت از سقوط دائمی:
- توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل
- قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار
- حتی در صورت گرفته شدن با دست حین سقوط نیز
روی طناب قفل می شود.
• عملکرد قفل چند منظوره امکان ثابت نمودن ابزار
در بالاترین وضعیت توسط کاربر و در نتیجه کاهش
مسافت سقوط احتمالی را می دهد. این عملکرد
در صورت وجود باد شدید در محیط کار بسیار مفید
بوده و از کشیده شدن طناب به بالای ابزار جلوگیری
می کند.
• استفاده آسان و کارایی بالا;
- حرکت آزادانه ابزار به بالا و پایین روی طناب بدون
دخالت کاربر
- امکان نصب و جدا كردن آسان ابزار در هر نقطه از
طناب
- سیستم بازوی اتصال خطر افتادن ابزار حین عبور از
تکیه گاه های میانی را به صفر می رساند.
- در صورت استفاده به همراه لنیارد جاذب انرژیASAP’SORBER
امکان فاصله گرفتن از طناب نیز برای
کاربر فراهم می گردد.

• وزن: 425 گرم