کیسه حمل ابزار
Petzl TOOLBAG

 

کیسه حمل ابزار
• امکان دسته بندی و حمل ابزار در وضعیت کار بصورت معلق
• سیستم در Cordlock امکان باز و بستن سریع کیسه را در حین حمل یا حرکت روی طناب به کاربر می دهد.
• اتصال آسان به سری هارنس های AVAO
• موجود در دو سایز:‏
-TOOLBAG Sا(S47Y S): مناسب برای ابزارهای کوچک (متر،خودکار،پیچ/مهره و...)با حجم 2.5 لیتر و وزن 170گرم
- TOOLBAG Lا(S47Y L): مناسب برای ابزار های دستی (چکش،پیچ گوشتی و...) با حجم پنج لیتر، و وزن 240گرم