هارنس رگلاژی
Beal AERO CLASSIC

هارنس قابل تنظیم کلاسیک با سگک های خودکار برای تنظیم مناسب

يک سيستم لغزش هوشمند جايگزين دو سگک معمولی واقع در دو طرف كمربند شده است. این سيستم محل حلقه اتصال را همواره در مرکز بدن قرار می دهد.

نقاط قوت:

- 4 حلقه ابزار.

- سبک و قوی.

موارد استفاده:

کلاسیک و چند منظوره.