کارابین پیچ
Beal BE LINK

·         کارابین نامتقارن با دهانه‌ی پیچی، برای استفاده با لنیارد. طراحی و شکل منحصر به فرد آن باعث می‌شود اتصال به انتهای لنیارد به آسانی میسر شود. هنگام استفاده از ابزار حمایت، شکل نامتقارن کارابین باعث می‌شود که ابزار به سمت مناسب هدایت شود.