کارابین پیچ
Beal BE SAFE

کارابین متوسط HMS با دهانه‌ی پیچی. طراحی شده به طور ویژه برای کار با طناب‌های باریک از جمله تک طناب، نیم طناب و طناب دوقلو (گره خود حمایت و گره حمایتی). طراحی شده با سیستم توقف مناسب هنگام استفاده از ابزارهای فرود و ابزارهای حمایتی. سطح مقطع آن طناب دادن را راحت تر می‌سازد.

موارد استفاده:

حمایت.