کیسه پودر
Beal COCOON CLIC CLAC

 ·         پایانی بر پروسه‌ی خسته کننده‌ی باز کردن کیسه های گچ. با سیستم انحصاری و نوین clic-clac کیسه های گچ در یک لحظه باز می‌شوند. و می‌توان کیسه را  با یک دست حتی در میانه‌ی مسیر به طور کامل بست.

و در هنگام باز شدن نیست به قدری بزرگ است که کل دست را پر کند.

·         مشخصات کلیدی:
• باز و بسته شدن آسان.
• حجم زیاد.