طناب نیمه استاتیک
Petzl PARALLEL 10.5mm

طناب نيمه استاتيک برای دسترسی با طناب
• وزن و حجم اندک به دلیل قطر كم طناب، نياز به مهارت در كنترل فرود
• انعطاف پذير و بسیار خوش دست
• موجود در سه رنگ جهت سهولت تشخيص طناب های دسترسی، پشتیبان و لايف لاين
• طول های استاندارد:‏
- 50m: سفید (R77W 050)
- 50m: زرد (R77Y 050)
- 50m: مشکی (R77N 050)
- 100m: سفید (R77W 100)
- 100m: زرد (R77Y 100)
- 100m: مشکی (R77N 100)
- 200m: سفید (R77W 200)
- 200m: زرد (R77Y 200)
- 200m: مشکی (R77N 200)

• موارد قابل سفارش:
- طول طناب (حداکثر 500 متر)
- يک يا دو انتهای دوخته شده طناب

• مقاومت با گره‏ شکل هشت:≥ 15 کیلونیوتن
• مقاومت با انتهای دوخته شده‏:≥ 22 کیلونیوتن
• نیروی ضربه (فاکتور سقوط 0,3):5.1 کیلونیوتن
• تعداد دفعات تحمل سقوط با فاکتور یک: 16
• وزن:65 گرم/متر
• استاندارد: CE EN 1891 type A (طناب های نیمه استاتیک)