رول با صفحه
Petzl COEUR GOUJON

 یک صفحه بولت COEUR HCR، یک بولت 12 میلیمتری و مهره طراحی شده برای استفاده در محیط‌های بسیار فرسایشی، مانند دریا.

نکات فروش
اسمبلی کامل و با دوام:
- • شامل یک صفحه ‏COEUR HCR، بولت 12 میلیمتری و مهره.
- HCR 904 (محیطهای به شدت خورنده) فولاد ضد زنگ مخصوص مقاومت در برابر محیطهای با خورندگی بالا: دریا
- سیستم ضد چرخش صفحه بولت: سطح زبر پشت صفحه بولت مانع چرخیدن آن هنگام نصب و بارگذاری‌های سنگین می‌شود.
اتصال آسان:
- حفره یزرگ و ارگونومیک اتصال کارابین‌ها را آسانتر می‌سازد.
- عرض زیاد حفره امکان اتصال دو کارابین را به طور همزمان فراهم می‌کند.
جلوگیری از فرسایش کارابین: ضخامت زیاد صفحه بولت و لبه های کرد آن مانع فرسایش کارابین‌ها می‌شود.