کارابین پیچ
Petzl MAILON GO N

اتصال ثابت فولادی بیضی شكل‏
• تبديل به حلقه نيمه دائمی تكيه گاه پس از بسته شدن با آچار