ابزار فرود
Petzl SIMPLE

ابزار فرود برای یک رشته طناب
ابزار فرود ‏SIMPLE‏ سبک و کم حجم بوده و حین فرود باعث پیچ خوردگی طناب نمی شود.‏
سازگاری قطر طناب = تک رشته طناب: 9 - 12 میلی متر، وزن: 240 گرم