طناب دینامیک
Beal DIABLO 9.8mm

پس از  DIABLO 10.2 UNICORE، شرکت BEAL طناب DIABLO 9.8 UNICOREرا نیز برای نیازهای دیگر سنگنوردان طراحی کرده است.  .8 DIABLO UNICORE به خاطر پوسته روان و صیقلی خود در زمینه کشیدن طناب اضافه و اتصال حتی از طناب‌های باریک‌تر نیز راحت‌تر است.این طناب مخصوص سنگنوردان حرفه ای و کارگاه زنان ماهر است، زیرا قابلیت روان بودن آن به اندازه طناب‌های ضخیم تر اطمینان و استحکام ندارد.

نقاط قوت:
- حفظ حالت کم حجم و انعطاف پذیر.

- مقاومت بهتر در برابر سایش.
- اتصال آسان.

موارد استفاده:  
تنها برای سنگنوردان حرفه ای