طناب دینامیک
Beal EDLINGER 10.2mm

این تک طناب چند منظوره با طراحی تضمین شده دارای تمامی مزایای دیگر طناب های BEAL نظیر ایمنی و ردیابی می باشد. این سری از طناب ها فاقد فرآوری پوسته می باشند.

موارد استفاده:  
سنگ نوردی ترکیبی.