تسمه قلاب دار
Petzl CONEXION VARIO

 قرقره جهت حرکت در امتداد كابل های قطور

قرقره طراحی شده برای حرکت نجاتگر و تخلیه افراد در امتداد کابل های بالابر مکانیکی