شلوار
Laportiva CHORRO

 اصل اولیه طراحی شلوار Chorro سادگی و کارایی است. یک پنل واحد جیب‌های جلو و عقب را تکشیل می‌دهد و نیاز به استفاده از دوخت‌ها و درزهای زیاد را از بین می‌برد.

دور کمر به آسانی با یک بند تنظیم می‌شود. قسمت ساق پای شلوار باریک است تا هنگام سنگ‌نوردی کاملا فیت شود. جنس شلوارک ترکیبی از نخ پنبه و PES بازیافتی است.