شلوار
Lasportiva LOKI

 شلوار Loki سبک و کارامد است و می‌تواند برای کوهنوردی آلپاین و کوهنوردی اسکی به کار رود.

گیره‌های الاستیک آن با کفش‌های کوهنوردی و کفش‌های اسکی سازگار هستند. ساختار ترکیبی آن شامل لایه ای ضد باد و با تهویه مناسب برای اطراف زانو و لایه ی X2Weave-MAX™ برای کناره های پا است که ممکن است در سنگ‌نوردی در معرض صدمه باشند.