ابزار توقف سقوط
BEAL MONITOR

 

 

·         ابزار توقف سقوط آلومینیومی با صفحه جانبی گردان.
نقاط قوت:
- ابزار توقف سقوط متحرک با عملکرد دندانه ای.
عملکرد دندانه ای هنگام فعال شدن از میزان ساییدگی طناب می‌کاهد.
- سازگار با استانداردهای زیر:
EN 353-2, EN 12841-A 100 Kg diameter 11-13 mm (EN1891).
- صفحه جانبی گردان، اتصال ابزار به طناب را ستهیل می‌نماید.
- وجود یک ترمز افقی امکان تبدیل شدن MONITOR به یک گیره طناب برای موقعیت گیری را فراهم می‌کند.
- به راحتی در صورت سقوط قفل می‌شود.
- به راحتی کاربر را در صعود و فرود دنبال می‌کند.
- مشخص شده با یک سریال منحصر به فرد.
- MONITOR می‌تواند با اتصال یک لنیارد متحرک با 2 نقطه اتصال بهبود یابد.