پله رکاب تسمه ای
Beal AIR STEP

 حلقه‌ی پای قابل تنظیم با سیستم تنظیم سریع دور پا برای بالا رفتن از طناب‌های ثابت به وسیله‌ی ابزار صعود. حلقه‌ی پا از سیستم سفت کننده ای بهره می‌برد که آن را باز نگاه می‌دارد. قابلیت نوآورانه‌ی خاموش و روشن، استفاده از آن را بسیار آسان می‌سازد.