لنیارد جاذب انرژی
Beal MOBIL LANYARD

 

لنیارد با 2 نقطه اتصال. لنیارد متحرک برای کار با ابزار توقف سقوط متحرک MONITOR استاندارد سازی شده است
و امکان قرار گرفتن آن دور از کاربر را  فراهم می‌نماید.
- این ابزار امکان تنظیم اتصالات کوتاه و بلند را برای کاربر فراهم می‌کند.
- اتصال کوتاه برای کار روی شیب ملایم و یا محدود کردن ارتفاع سقوط (20 سانتیمتر).
-  اتصال بلند برای دور کردن کاربر از طناب و آزادی حرکتی بیشتر (40 سانتیمتر).

 

نقاط قوت:
-  شامل دو نقطه باریک برای حصول اطمینان از جهت گیری درست اتصال دهنده ها به حداکثر میزان ممکن.

- مشخص شده با یک سریال منحصر به فرد.