کفش کوهپیمایی TX3
Lasportiva TX3

کفشی برای پیمودن سریع مسیرهای اپروچ از سری Traverse X که برای مسیرهای ترکیبی مناسب است. رویه‌ی توری آن باعث سبک شدن وزن و تهویه مناسب، در عین محافظت مناسب می‌شود.
کفشی برای پیمودن سریع مسیرهای اپروچ از سری
Traverse X که برای پیاده‌روی تکنیکی در کوهستان مناسب است. هر یک از جزئیات با این دید طراحی شده اند که وزن محصول کمتر و راحتی و محافظت آن بیشتر باشد و همچنین اصطکاک خوبی با زمین برقرار کند. این کفش در مسیرهای تکنیکی کوهستانی نیز تا پای دیواره قابل استفاده است. TX3 مدل با دوامی است با سیستم حمایت داخلی و رویه‌ی پارچه ای. استفاده از تکنولوژی‌های TechLite و Vibram MegaGrip همراه با نقطه مخصوص تماس با دیواره این کفش را برای مسیرهای تکنیکی مناسب ساخته است. سیستم بندهای Mythos میزان فشار و حجم داخلی را در یک حرکت تنظیم می‌کند.
Traverse X معنای واقعی پیشروی سریع، راحت و ایمن در کوهستان است.