طناب دینامیک
Petzl VOLTA GUIDE 9.2mm

طناب 9 mm سبک، کم حجم و چند منظوره برای کوهنوردی. تقویت شده با عملیات UIAA GUIDE DRY.

طناب VOLTA GUIDE 9.0 mm وزن سبک و حجم کمی را که برای کوهنوردی مورد نیاز است داراست. عملیات UIAA GUIDE DRY به آن خاصیت ضد آب می‌بخشد و آن را برای شرایط سخت مقاوم می‌سازد. دارای استاندارد برای تمامی موارد استفاده: استفاده تکی، نیم طاب و یا دوقلو. با قابلیت انطباق بالا با محیط.

ویژگی‌ها

·         قطر: 9 mm

·         نوع طناب: (CE EN 892, UIAA): چندکاره - تک طناب، نیم طناب و طناب دوقلو

·         وزن بر متر: 54 g

·         درصد پوسته: 39 %

·         تعداد سقوط‌های با فاکتور 1,77 : 5 (تک طناب), > 20 (نیم طناب), > 25 (طناب دوقلو)

·         افزایش طول استاتیک: 7.6% (تک طناب)، 7.6% (نیم طناب)، 4.4% (طناب دوقلو)

·         افزایش طول دینامیک: 34 % (تک طناب)، 30 % (نیم طناب)، 27 % (طناب دوقلو)

·         نیروی موثر: 8.5kN (تک طناب)، 6.6kN (نیم طناب)، 10.4kN (طناب دوقلو)