تی شرت
Lasportiva STRIP 2

 طراحی جدید برای تی شرت‌های سنگ نوردی La Sportiva که پوشاکی ضروری است.