تی شرت
Lasportiva SQUARE

 این تی شرت ضروری نیز به جامعه‌ی سنگ نوردان و دوست داران برند ما تقدیم می‌شود.