کاپشن
Lasportiva JOSHUA

 بادگیر مناسب برای مسیرهای چند مرحله ای و روزهای پر باد. نام این محصول از پارک ملی مشهور کالیفرنیا گرفته شده است.