شلوار
Lasportiva MANTRA

 شلوار با دوام و با خاصیت کششی بالا برای تمامی دختران سنگ نورد!