کفش سنگنوردی
Lasportiva KATANA LACE

ورژن بندی مدل معروف KATANA. این ورژن نیز قابلیت‌های چندمنظوره‌ی مدل اصلی را دارد و در کنار آن از ویژگی‌های تکنیکی اضافه ای بهره می‌برد که کارایی آن را بالا می‌برد.
ورژن بندی مدل معروف
KATANA که علاوه بر قابلیت‌های چند منظوره از ویژگی‌های تکنیکی اضافه ای بهره می‌برد که کارایی آن را بالا می‌برد. سیستم P3 حالت خمیده‌ی کفش را در کل طول مدت عمر آن حفظ می‌کند. ساختار جدید آن شامل لایه ای میان رویه‌ی چرمی و حاشیه‌های لاستیک است که در آن واحد ساختار محکم کفش آستر دار و تهویه مناسب کفش بدون آستر را دارد. زبانه‌ی آن از مواد نرم و متخلخل ساخته شده است و بندهای آن اجازه تنظیم دقیق حجم داخلی کفش را به کاربر می‌دهد که منجر به فیت شدن کامل آن می‌گردد. کف Vibram XS Edge بار وارد شده به پا را در گیره‌های کوچک کاهش می‌دهد. کفش KATANA LACE عضو جدیدی در خانواده‌ی La Sportiva است.