پک ویژه تعطیلات نوروزی

قیمت اصلی 64.023.000 ریال بود.قیمت فعلی 51.218.000 ریال است.
بسته ی ویژه تعطیلات نوروزی کلاً محتوی 26 بسته میباشد که شامل: 16 بسته غذای فریز درای (روش خشک انجمادی):  3

پک ویژه روزانه OFF COOK

قیمت اصلی 9.021.000 ریال بود.قیمت فعلی 7.217.000 ریال است.
  • بسته ی ویژه: 1 بسته زرشک‌پلو با مرغ دو نفره، 1 بسته استانبولی دو نفره، 1 بسته خوراک عدسی دو نفره، 1 بسته بستنی

پک ویژه محصولات OFF COOK

قیمت اصلی 25.559.000 ریال بود.قیمت فعلی 20.447.000 ریال است.
  • بسته ی ویژهشامل 5 بسته غذای خشک شده به روش انجمادی:   1 بسته پاستای گوجه فرنگی دو نفره، 1 بسته زرشک‌پلو با مرغ دو نفره، 1 بسته عدس پلو با گوشت و خرما دو نفره، 1 بسته استانبولی دو نفره، 1 بسته خوراک عدسی دو نفره، و 5 بسته میوه ی خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته انبه و بستنی وانیلی، 1 بسته سیب و موز، 1 بسته سیب کیوی و انگور، 1 بسته میوه کیوی و موز، 1 بسته سیب دارچین، و 1 بسته دسر  لبوی پخته شده

پک ویژه ی 4 میوه آف کوک

قیمت اصلی 6.970.000 ریال بود.قیمت فعلی 5.576.000 ریال است.
بسته ی ویژه: شامل یک بسته لبو، یک بسته کیوی و موز، یک بسته سیب و موز، یک بسته سیب کیوی انگور

پک ویژه ی آخر هفته OFF COOK

قیمت اصلی 19.048.000 ریال بود.قیمت فعلی 15.238.000 ریال است.
  • بسته ی ویژهشامل 5 بسته غذای خشک شده به روش انجمادی:  1 بسته پاستای گوجه فرنگی دو نفره، 1 بسته زرشک‌پلو با مرغ دو نفره، 1 بسته عدس پلو با گوشت و خرما دو نفره، 2 بسته عدسی دو نفره  و 2 بسته میوه ی خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته میوه ی سیب و موز، 1 بسته میوه ی سیب کیوی و انگور به همراه یک بسته دسر خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته انبه و بستنی وانیلی

پک ویژه ی تعطیلات OFF COOK

قیمت اصلی 47.083.000 ریال بود.قیمت فعلی 37.666.000 ریال است.
  • بسته ی ویژهشامل 14 بسته غذای خشک شده به روش انجمادی:  2 بسته پاستای گوجه فرنگی دو نفره، 3 بسته زرشک‌پلو با مرغ دو نفره، 3 بسته عدس پلو با گوشت و خرما دو نفره، 3 بسته استانبولی دو نفره، 3 بسته عدسی دو نفره و 3 بسته میوه ی خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته سیب و موز، 1 بسته سیب کیوی و انگور، 1 بسته کیوی و موز به همراه 2 بسته دسر خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته لبوی پخته شده، 1 بسته بستنی 

پک ویژه ی سفر سه روزه OFF COOK

قیمت اصلی 25.989.000 ریال بود.قیمت فعلی 20.791.000 ریال است.

بسته ی ویژهشامل 8 بسته غذای خشک شده به روش انجمادی: 2 زرشک‌پلو با مرغ دو نفره، 2بسته عدس پلو با گوشت و خرما دو نفره، 2 بسته استانبولی دو نفره، 2 بسته عدسی دو نفره، و 2 بسته میوه ی خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته سیب و توت فرنگی، 1 بسته میوه کیوی و موز به همراه یک بسته دسر خشک شده به روش انجمادی: 1 بسته لبوی پخته شده