در حال نمایش 7 نتیجه

ابزار توقف سقوط BEAL MONITOR

23.826.000 ریال
ابزار توقف سقوط متحرک آلومینیومی مانیتور بئال با صفحه جانبی چرخان. نقاط قوت ابزار توقف سقوط مانیتور بئال Beal MONITOR Fall Arrester:

ابزار توقف سقوط متحرک PETZL ASAP

122.915.000 ریال
ASAP و ASAP LOCK از یک سمت به طناب پشتیبان و از سمت دیگر به نقطه اتصال جناغی و یا

ابزار توقف سقوط متحرک PETZL ASAP LOCK

145.000.000 ریال
ASAP و ASAP Lock از یک سمت به طناب پشتیبان و از سمت دیگر به نقطه اتصال جناغی و یا

لنیارد جاذب انرژی BEAL ABSORB AIR

24.603.000 ریال
BEAL ABSORB AIR جاذب انرژی ساختاری تار برای محافظت در برابر سقوط تجهیزات حفاظتی ضروری جاذب انرژی ABSORB AIR Webbing

لنیارد جاذب انرژی BEAL MOBILE – LANYARD

7.623.000 ریال
لنیارد جاذب انرژی BEAL MOBIL - LANYARD
تسمه ای سیار طناب با 2 نقطه لنگر.
 دارای گواهینامه کار با دستگاه توقف سقوط است که به آن امکان می دهد دور از اپراتور قرار گیرد.

لنیارد جاذب انرژی PETZL ABSORBICA

32.777.000 ریال
لنیارد ابزوربیکا پتزل Petzl ABSORBICA Lanyard جذب انرژی از طريق شكافته شدن دوخت جذب انرژی از طریق شکافته شدن دوخت،

لنیارد جاذب انرژی PETZL ASAP SORBER L71AA 20CM – 40CM

22.529.000 ریال26.636.000 ریال
مشخصات لنیارد جاذب انرژی Petzl ASAP SORBER یکی از بهترین تجهیزات کار در ارتفاع شرکت پتزل ، با عملکرد و