کیت بالاکشی PETZL JAG SYSTEM

126.336.800 ریال136.572.800 ریال
کیت نجات JAG SYSTEM کیت نجات برگشت پذیر و قابل تنظیم با کیت حمل و نقل JAG SYSTEM به شما

کیت توقف سقوط PETZL ASAP LOCK KIT 20 MS1

300.460.000 ریال

ابزار توقف سقوط متحرک PETZL ASAP

  • بهترین عملکرد و کارایی
  • حفاظت از سقوط
  • سازگاری با طناب های زاویه دار یا عمودی
  • راحتی در حرکت طناب به سمت بالا و پایین
  • نصب و حذف و آسان دستگاه در هر نقطه طناب
  • نگهداری بیش از 250 کیلوگرم بار